Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ALVA SHOES FROSSINIOTIS | Παραδίδουν μαθήματα επαγγελματισμού !


Αγαπητοί φίλοι, γνωρίζετε πως στο χώρο αυτό δε συνηθίζω να αναφέρομαι σε επιχειρήσεις παρά μόνο αν για κάποιο λόγο επιβάλλεται. Επιτρέψτε μου με το σύντομο αυτό σχόλιο να συγχαρώ τα καταστήματα ALVA SHOES FROSSINIOTIS για την ποιότητα και τον υψηλό επαγγελματισμό τους !