Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Αθανάσιος Αλεξίου, Ιωάννης Ρέκκας, Παναγιώτης Βλάμος : Αξίζουν πολλούς επαίνους και συγχαρητήρια !

Αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη χαρά προβάλλω σήμερα από εδώ το έργο τριών Ελλήνων επιστημόνων που παρουσίασαν μια αξιόλογη επιστημονική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Οι κ.κ. Αθανάσιος Αλεξίου, Ιωάννης Ρέκκας και Παναγιώτης Βλάμος δημοσίευσαν πρόσφατα στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό PubMed Central την εργασία τους με τίτλο "Modeling the mitochondrial dysfunction in neurogenerative diseases due to high H+ concentration"
Η εργασία αφορά την ερμηνεία και μοντελοποίηση των μιτοχονδριακών δυσλειτουργιών, οι οποίες σχετίζονται με νευρολογικές διαταραχές όπως το Alzheimer και το Parkinson. Οι ερευνητές, υποδεικνύοντας την εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων ως 'φυσικό υπεραγωγό', εισήγαγαν για πρώτη φορά τον όρο 'ηλεκτρική θρόμβωση', με σκοπό τη φυσική αιτιολόγηση των προβλημάτων παραγωγής ενέργειας στα κατεστραμμένα μιτοχόνδρια. Οι τρεις ερευνητές συνεχίζουν την προσπάθειά τους με λεπτομερείς πειραματικές μετρήσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε νέου τύπου φάρμακα για την αντιμετώπιση των νευρολογικών αυτών διαταραχών.
Πρόκειται για ιδιαίτερα πρωτότυπη δημοσίευση και θα ήθελα από εδώ να δώσω στους τρεις επιστήμονες ως ελάχιστη τιμή τα θερμά μου συγχαρητήρια!
_____ 
______________